1 – Bewerking van de website

Eigenaar van de website : BELGIAN INSTITUTE FOR SUSTAINABLE IT ASBL/VZW
Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, BELGIE. Contact : info@isit-be.org 

Identificatie van de organisatie : 
BELGIAN INSTITUTE FOR SUSTAINABLE IT ASBL/VZW (ISIT-BE)
Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, BELGIE.
N° enregistrement : 0754742845, BTW : BE0754742845 

Directeur van de publicatie : Olivier Vergeynst, Executive Director van ISIT-BE – Contact : contact@isit-be.org.

Host: OVH SAS – 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Téléphone : 1007

Functionaris voor gegevensbescherming : DPO – dpo@isit-be.org


2 – Intellectuele eigendom en vervalsingen

ISIT-BE is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ISIT-BE.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd.


3 – Beperking van aansprakelijkheid

ISIT-BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de website https://isit-be.org.

ISIT-BE wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud op https://isit-be.org.

ISIT-BE verbindt zich ertoe de veiligheid van de site https://isit-be.org zo goed mogelijk te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongewenste gegevens worden ingevoerd en geïnstalleerd op haar site zonder haar medeweten.

Interactieve zones (contact of opmerkingen) kunnen beschikbaar zijn voor de gebruikers. ISIT-BE behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud te verwijderen die in deze zones is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die in België van toepassing is, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.

In voorkomend geval behoudt ISIT-BE zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht de drager ervan (tekst, foto, video, enz.).


4 – Verzamelen van persoonlijke gegevens

ISIT-BE verzamelt geen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker van de website, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor bepaalde aangeboden diensten. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken en wordt er steeds van in kennis gesteld of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die op onze site worden aangeboden, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen ISIT-BE in staat de aanvragen te beheren die in haar informaticatoepassingen worden ontvangen.

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

  • Verzending van de nieuwsbrief
  • Uitnodiging voor door ISIT-BE of door het Zwitserse of Franse Institut du Numérique Responsable (INR) georganiseerde evenementen
  • Uitnodiging om samen te werken rond thema’s die verband houden met ISIT-BE
  • Ingesloten inhoud van andere sites

De pagina’s van deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten en uw interacties met dergelijke ingesloten inhoud volgen als u een account hebt op hun website.

Statistieken en publieksmeting: MATOMO

Deze site plaatst alleen cookies via de Matomo dienst (gehost op onze eigen servers bij OVH) om het publiek van onze platforms te meten (bijv.: aantal bezoeken, duur van de bezoeken, bezochte pagina’s, herkomst van de bezoeken, etc.).

Deze anonieme meting is voor intern gebruik en om verslag uit te brengen aan onze leden en partners over de reikwijdte van de acties van ISIT-BE.

“Een van de grondbeginselen van Matomo is het respecteren van privacy. Zelf gehoste Matomo Analytics is privacy vriendelijk. Alle verzamelde data wordt alleen opgeslagen in [onze] eigen MySQL database, geen enkel ander bedrijf (of Matomo team lid) heeft toegang tot deze informatie, en logs of rapportage data zal nooit naar andere servers gestuurd worden door Matomo. De broncode voor de software is open-source, dus honderden mensen hebben de software gecontroleerd om er zeker van te zijn dat hij veilig is en [onze] gegevens vertrouwelijk blijven.”

Gebruik en doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor gebruikers die zich abonneren op onze nieuwsbrief, slaan wij de persoonsgegevens op die zijn vermeld in het inschrijvingsformulier dat aan onze website is gekoppeld. Alle gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om hun persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te wissen. De sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

5 – Beheer van persoonsgegevens

De gebruiker van de website https://isit-be.org heeft recht op toegang, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming: Olivier Vergeynst – dpo@isit-be.org.

Om ongeoorloofde toegang tot de in bovengenoemd kader verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij beveiligings- en organisatorische procedures ingevoerd. Deze procedures hebben betrekking op zowel het verzamelen als het opslaan van dergelijke gegevens.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. Personen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • Specifiek beheer van de toegang tot gegevens
  • Specifieke machtigingen van het personeel
  • Regelmatig gewijzigde logins en wachtwoorden
  • Verbeterde authenticatie voor gegevenstoegang

6 – Hypertext links

De website https://isit-be.org bevat hyperlinks naar andere websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere websites naar https://isit-be.org worden gelegd.


7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://isit-be.org is onderworpen aan het Belgisch recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Brussel bij uitsluiting bevoegd.