Illustration

Het SuRe-charter

Europees Charter voor duurzame refurbishment van digitale apparatuur

Het SuRe Charter is bedoeld voor organisaties die actief zijn in het refurbishen van digitale apparatuur.

Als gebruiker van digitale apparatuur, bewust van de noodzaak om de levensduur van uw apparatuur buiten uw organisatie te verlengen, doneert of verkoopt u deze waarschijnlijk om ze een tweede leven te geven. Maar weet u zeker dat uw partners, die met deze apparaten omgaan, alle best practices en vereisten toepassen? Laat hen het SuRe Charter ondertekenen om u en uw medewerkers ervan te verzekeren dat uw apparatuur geen groter probleem wordt.

Dit charter verbindt de refurbishmentorganisaties ertoe al het mogelijke te doen om EEA (elektrische en elektronische apparatuur) in te zamelen, te refurbishen en opnieuw in omloop te brengen, teneinde de levensduur ervan zoveel mogelijk te verlengen in goede gebruiksomstandigheden, en daarbij in de hele waardeketen te streven naar een vermindering van de milieuvoetafdruk en naar oplossingen voor economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Het SuRe-charter verbindt de ondertekenaars tot 4 verplichte gebieden: technisch, ethisch, juridisch en fiscaal. Bovendien kan de ondertekenaar zich op 2 aanvullende gebieden engageren, om zich van zijn concurrenten te onderscheiden: een sociale en/of ecologische verbintenis.

> De ondertekenaars van het SuRe Charter
> Download het SuRe Charter
> Onderteken het SuRe Charter

""Minimum: de verplichte verbintenissen

In het charter worden verscheidene technische beginselen uiteengezet: specialisatie, systematische controle, transparantie van de technische processen, gemotiveerde vervanging van onderdelen.

Daarnaast worden van de ondertekenaar ethische (vertrouwelijkheid), juridische (informatie, operationeel kader) en fiscale (conformiteit) verbintenissen verlangd.

""Optie 1: milieuverbintenissen

Optioneel kan de ondertekenaar milieuverbintenissen toevoegen: regionale activiteit, wederzijdse verbintenis (inzake waardeketen, partners en leveranciers) en transparantie (gedetailleerde rapportage over het resultaat van het renovatieproces).

""Optie 2: sociale verbintenis

De ondertekenaar kan er ook voor kiezen zich in te zetten voor meer sociale rechtvaardigheid, solidariteit en billijkheid.

De ondertekenaars

Download de SuRe-charter

Download en lees de volledige inhoud van het SuRe-charter:

Onderteken het Charter

Als u een professionele organisatie bent die actief is in het refurbishen van EEA (elektrische en elektronische apparatuur), kunt u ervoor kiezen om het SuRe-charter te ondertekenen, op deze website te verschijnen en met trots uw engagement kenbaar te maken aan uw partners, klanten, donateurs en prospects.

Download daartoe het Charter via een van de bovenstaande links, onderteken het en stuur een elektronische kopie naar contact@isit-be.org, met uw logo.