Het Belgisch Instituut voor Sustainable IT is een denk- en doetank opgericht in 2020, gebaseerd op haar Franse equivalent, het INR. Ons doel is om Belgische bedrijven, organisatie en individuen samen te brengen, en hen te helpen slagen in hun digitale transitie en tegelijkertijd de ecologische en sociale voetafdruk van hun IT-diensten en -gebruik te verkleinen. Dankzij de steun van onze leden en van de overheid promoten we digitale technologieën en diensten die duurzamer, inclusiever en ethischer zijn.

Ambitie

Ambitie

Onze Ambitie

Als non-profitorganisatie, opgericht in 2020, is het Instituut een denktank die zich bezighoudt met de 3 kernpunten van Sustainable IT:

 • het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de digitale technologie en van de andere negatieve gevolgen ervan vanuit zowel sociaal als economisch oogpunt
 • het vermogen van de digitale technologie om de ecologische voetafdruk van de mensheid te verkleinen en tal van maatschappelijke en economische problemen op te lossen
 • het creëren van duurzame waarde en verantwoorde innovatie via digitale technologie.

Wij willen een belangrijke Belgische speler worden die bedrijven, organisaties en individuen samenbrengt rond Duurzame IT. Door digitale technologieën te promoten die duurzamer, inclusiever en ethischer zijn, willen we hen helpen om hun digitale transitie te doen slagen en tegelijk de ecologische en sociale voetafdruk van hun IT-diensten en -gebruiken te verkleinen.

 


Onderwerpen

Onderwerpen

The Institute houdt zich bezig met:

 • Technische onderwerpen – eco-design van digitale apparatuur en diensten, energiebesparing, hergebruik en recyclage;
 • Gebruiken in verband met digitale diensten;
 • Sociale aspecten (digitale toegankelijkheid, verbetering voor gebruikers en voor digitale spelers…), collaboratieve economie en betere samenwerking;
 • De rol van digitale technologie bij de overgang naar een soberdere, deugdzamere en circulaire economie.

Onze waarden

Onze waarden

Het Instituut ontwikkelt, in het belang van allen, een nauwe interdisciplinaire samenwerking tussen actoren van het burgerlijke leven, de sociale en solidaire economie, leerkrachten, onderzoekers, publieke, private en verenigingsactoren voor het anticiperen op en zich toe-eigenen van de uitdagingen en waarden van duurzame IT.

Onze actie wordt steeds geleid door de 3P’s: People, Planet, Prosperity. Deze drievoudige bottom line herinnert ons eraan dat organisaties over hun activiteit niet alleen moeten nadenken om economisch rendabel te zijn, maar ook in functie van sociale en klimaatnoodzakelijke kwesties.

Duurzame IT is volgens ons een geheel van digitale technologieën en diensten die oplossingen en innovaties bieden die duurzaam zijn voor de planeet alsook ethisch verantwoord en sociaal inclusief.

Onze doelen

Onze doelen

Onze doelstellingen, met betrekking tot Duurzame IT, zijn:

 • uitwisselingen en het delen van kennis te bevorderen;
 • bevorderen van beste praktijken;
 • de sociale, institutionele en economische actoren en het grote publiek te helpen de waarden van duurzame IT te begrijpen en zich deze eigen te maken;
 • de voorwaarden te scheppen waaronder duurzame IT het vermogen van de economische structuur, van instellingen en van de samenleving als geheel om op duurzamere wijze te innoveren, kan helpen vergroten;
 • praktische ervaringen, instrumenten en nieuws voor concrete actie in kaart te brengen en daarover te communiceren;
 • bij instellingen en officiële instanties de Duurzame IT-gemeenschap en de door de vereniging verdedigde waarden te vertegenwoordigen;
 • bestaande of toekomstige wetenschappelijke, technologische, logistieke, methodologische en sociale middelen voor deze doeleinden te ontwikkelen;
 • een onafhankelijke en objectieve speler te zijn en een referent te worden met betrekking tot dit thema.

Word lid

Word lid

Door lid te worden van de vereniging geeft u uiting aan uw wil om de overgang naar een duurzamere manier om IT-producten en -diensten te creëren, te beheren en te gebruiken, te starten of verder te zetten. Het Instituut, enige vertegenwoordiger in België voor het Charter en Label voor Duurzame IT, laat u toe een plaats van uitwisseling en sharing te integreren. Met een gemeenschappelijk doel van voortdurende verbetering streven we ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijk blijvende waarde te creëren, en zo duurzame innovatie mogelijk te maken waar iedereen baat bij heeft.

Lidmaatschap geeft toegang tot verschillende middelen, tools, training en een netwerk van expertise, een voorloper op het onderwerp, om de implementatie van goede praktijken in bedrijven, verenigingen, NGO’s, onderwijs of gemeenschappen te ondersteunen.

Join us!