Om lid te worden van het Belgisch Instituut voor Sustainable IT, gelieve ons te contacteren.

Door lid te worden, geeft u uiting aan uw wil om een duurzamer beheer van uw IT-producten en/of -diensten te implementeren, of verder te verbeteren, op basis van de best practices van Sustainable IT.

Het Belgisch Instituut voor Sustainable IT biedt u de mogelijkheid om deel uit te maken van een Europees netwerk van organisaties (bedrijven, verenigingen, NGO’s, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen) die bereid zijn om hun vaardigheden en ervaring op het gebied van Sustainable IT te delen. U krijgt ook toegang tot opleidingen, hulpmiddelen, documentatie, informatie, werkgroepen, conferenties en meer.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (zonder 21% BTW ), afhankelijk van uw organisatie en uw jaarlijkse omzet / budget.

Micro-onderneming, Zelfstandige (jaarlijkse omzet < 0,5 m€)500 €
KMO (0,5 m€ < jaarlijkse omzet < 2,5 m€)2.000 €
KMO (2,5 m€ < jaarlijkse omzet < 5 m€)4.000 €
Corporates (jaarlijkse omzet > 5 m€)8.000 €
Verenigingen en overheidsinstanties (jaarlijks budget < 0,5 m€)250 €
Verenigingen en overheidsinstanties (0,5 m€ < jaarlijks budget < 2,5 m€) 1.000 €
Verenigingen en overheidsinstanties (2,5 m€ < jaarlijks budget < 5 m€) 2.000 €
Verenigingen en overheidsinstanties (jaarlijks budget > 5 m€) 4.000 €
Onderwijsinstellingen500 €

Als lid zult u op de hoogte worden gehouden van de laatste wetenschappelijke en wetgevende ontwikkelingen en zult u IT-projecten kunnen voorstellen of uitvoeren die u na aan het hart liggen.

Met het Charter en het Label kunt u publiekelijk uiting geven aan uw wil om de milieuvoetafdruk van IT-producten en -diensten te verkleinen, aan uw actie om de voetafdruk van uw organisatie te beperken en aan uw inspanningen om digitale technologieën ethischer en inclusiever te maken. Word lid!