Het Belgisch Instituut voor Sustainable IT is een denk- en doetank opgericht in 2020, gebaseerd op haar Franse equivalent, het INR. Ons doel is om Belgische bedrijven, organisatie en individuen samen te brengen, en hen te helpen slagen in hun digitale transitie en tegelijkertijd de ecologische en sociale voetafdruk van hun IT-diensten en -gebruik te verkleinen. Dankzij de steun van onze leden en van de overheid promoten we digitale technologieën en diensten die duurzamer, inclusiever en ethischer zijn.

Ontdek ISIT-BE

Ontdek ISIT-BE

Voorstelling van het Belgisch Instituut voor Duurzame IT

Ontdek wie we zijn en wat we doen met deze dia’s:

 • Ontdek de milieu- en sociale effecten van IT en de 4 assen van Duurzame IT
 • Ontdek onze acties, onze gemeenschap en onze leden
 • Ontdek onze expertise, ons aanbod en de middelen om op te treden voor bedrijven en particulieren
 • Ten slotte vindt u manieren om betrokken te raken en deel te nemen aan Duurzame IT

👉 Bekijk de presentatie


Discover the ISIT-BE

Discover the ISIT-BE

Presentation of the Belgian Institute for Sustainable IT

Discover who we are and what we do with these few slides :

 • Learn about the environmental & social impacts of IT and the 4 axes of Sustainable IT
 • Discover our actions, our community and members
 • Check out our expertise, what we offer and the ways to act for both companies & individuals
 • Finally, you’ll find out ways to commit and engage in Sustainable IT

👉 Access the presentation


Découvrez l'ISIT-BE

Découvrez l'ISIT-BE

Présentation de l’Institut Belge du Numérique Responsable

Découvrez qui nous sommes et ce que nous faisons avec ces quelques slides :

 • Découvrez les impacts environnementaux et sociaux de l’informatique et les 4 axes du Numérique Responsable
 • Découvrez nos actions, notre communauté et nos membres
 • Découvrez notre expertise, notre offre et les moyens d’agir pour les entreprises comme pour les particuliers
 • Enfin, vous trouverez des moyens pour vous engager et de participer au Numérique Responsable

👉 Accéder à la présentation